Úvodná stránka  Publikačná činnosť   Ďalšie aktivity  Konštrukčná geometria  Matematika   
 

školský rok 2009/2010

Návody na cvičenia - počítače:

1. cvičenie: Opakovanie príkazov programového systému Mathematica

Manuál vybraných príkazov - (   vo formáte pdf, vo formáte doc)

Podklady k precvičeniu - (   vo formáte pdf )

Zdrojový tvar použitia základných príkazov - (   vo formáte pdf vo formáte pre Mathematica 2.2)

2. cvičenie: Analytická geometria v priestore

Príkazy k danej téme - ( Funkcia 2 premenných  vo formáte pdf, vo formáte doc)

Podklady k precvičeniu - (   vo formáte pdf )

Riešené príklady - zdrojový tvar - (   vo formáte pdf,

3. cvičenie: Graf funkcie 2 premenných

Príkazy k danej téme - ( Funkcia 2 premenných  vo formáte pdf, vo formáte doc)

Podklady k precvičeniu - (   vo formáte pdf )

    

Doplnkové texty na tému:

Kvadratické plochy - základné rovnice kvadratických plôch a ich zobrazenie v kolmej axonometrii

Súradnicový systém - pravouhlý, polárny, cylindrický a sférický

    

Diferenciálne rovnice

Príkazy k danej téme - ( Diferenciákne rovnice  vo formáte pdf vo formáte doc)

Riešené príklady - zdrojový tvar - (   vo formáte pdf, vo formáte pre Mathematica 5.1)

 

 

 
 
  Posledná aktualizácia: 4.03.2009
Späť na začiatok stránky