Kvadratické plochy

Stránka vo formáte pdf: kv_plochy.pdf

Guľová plocha: Elipsoid:


Jednodielny hyperboloid: Dvojdielny hyperboloid:
Smer vedľajších osí rezových hyperbol rovinami rovnobežnými so súradnicovými rovinami je určený záporným znamienkom pri príslušnej súradnici Smer vedľajších osí rezových hyperbol rovinami rovnobežnými so súradnicovými rovinami je určený záporným zamienkom pri príslušnej súradnici
Kužeľová plocha:    
   
   
Eliptický paraboloid: Rotačný paraboloid:


Hyperbolický paraboloid:  
 
Eliptická valcová plocha: Rotačná valcová plocha:


Hyperbolická valcová plocha:   Parabolická valcová plocha: