Ortocykloida

V obrázku môžete:
- pohybovať kružnicou kh pomocou stredu kružnice Sh - bod C vytvára trajektóriu cyklického pohybu
- meniť polomer kotúľajúcej sa kružnice
- meniť vzdialenosť bodu C od stredu pohybujúcej sa kružnice (t.j. meníme typ cykloidy: prostá - skrátená - predĺžená)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Pravým klikom na ovládač posuvníka môžete aktivovať animáciu a meniť parametre:
- počet závitov
- vzdialenosť bodu od stredu pohybujúcej sa kružnice

Dagmar Szarková, Vytvorené pomocou programu GeoGebra