Evolventa kružnice

V obrázku môžete:
- pohybovať bodom Sh, päty komice, na ktorej leží bod C a ktorý vytvára trajektóriu evolventného pohybu
- meniť vzdialenosť bodu C od priamky kh (t.j. meníme typ evolventy kružnice: prostá - skrátená - predĺžená)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Pravým klikom na ovládač posuvníka môžete aktivovať animáciu a meniť parametre:
- vzdialenosť bodu od stredu pohybujúcej sa kružnice

Dagmar Szarková, Vytvorené pomocou programu GeoGebra