Kurz opakovania základov geometrie a premietania

Cvičenia a pracovné listy

1. Osová afinita a stredová kolineácia - tlač

2. Mongeova projekcia - tlač

3. Kolmá axonometria - tlač

4. Jednoduché plochy a telesá - tlač

 

Posledná zmena: 22.11.2010